Siteberichtingsbeleid

site heeft richtlijnen opgesteld die zijn gericht op het beheersen van verschillende aspecten van adverteren op de website. De richtlijnen bevatten ook websites en mobiele applicaties die zijn gericht op consumenten. De websites en mobiele applicaties die zijn gericht op consumenten worden bepaald door onze advertentienetwerken en zijn gebaseerd op gebruikersbelangen zoals bepaald door die advertentienetwerken.

De richtlijnen in het advertentiebeleid hebben betrekking op verschillende kwesties, zoals de goedkeuring van advertenties door de media, hoe de advertenties op de website moeten worden weergegeven en hoe de advertenties op de site worden verwijderd. Alleen de medewerkers van de site hebben de vrijheid om deze actie te ondernemen. Het is de verantwoordelijkheid van de media om het beleid te interpreteren en te handhaven. site heeft ook het recht om het advertentiebeleid op elk gewenst moment te wijzigen.

Hieronder volgen de richtlijnen van het advertentiebeleid

Site kan naar eigen goeddunken bepalen welk type advertenties wordt geaccepteerd en weergegeven op de website. Het is belangrijk op te merken dat de advertenties die op de website worden geplaatst, geen goedkeuring zijn voor de bedrijven die de geadverteerde producten of services produceren, distribueren of promoten.

De site keurt geen advertenties goed die niet kloppen. De reclame moet correct zijn en op professionele wijze worden gedaan om te worden geaccepteerd.

Advertentiecategorieën die niet zijn toegestaan ​​

Site accepteert geen illegale of ‘aanstootgevende’ producten. De website behoudt zich het recht voor om te bepalen wat zij als ‘aanstootgevende’ producten beschouwt.

  • Materialen die discriminatie bevorderen of een persoon of een groep personen belachelijk maken op basis van persoonlijke redenen, worden niet geaccepteerd.
  • Advertenties op alcohol worden niet geaccepteerd.
  • Elk frauduleus, misleidend of aanstootgevend materiaal wordt niet geaccepteerd.
  • Materialen die hun inhoud richten op kinderen onder de 13 jaar worden niet geaccepteerd.
  • Pornografische inhoud wordt niet geaccepteerd.
  • Media of berichten die zijn geclassificeerd als videogames of inhoud met de classificatie “M” worden niet geaccepteerd.
  • Producten of services die niet redelijk zijn, worden niet geaccepteerd.
  • Berichten en media die claims bevatten die geen bewijs bevatten, worden niet geaccepteerd.
  • Advertentieblokken die de gedefinieerde ruimte overschrijden, worden niet geaccepteerd.

Site onderscheidt ook advertenties, gesponsorde inhoud en redactionele inhoud. Als gevolg hiervan wordt elk van de inhoudstypen behandeld als een afzonderlijke entiteit met verschillende richtlijnen.

Zodra de lezer op een van de advertenties klikt, wordt hij of zij gekoppeld aan het relevante gesponsorde inhoudsgebied dat zich onder het eigendom van de website bevindt.

Site behoudt zich het recht voor om te bepalen hoe de zoekresultaten voor informatie over een trefwoord of onderwerp worden weergegeven. De inhoud wordt samen met de bron weergegeven. Gesponsorde inhoud wordt als zodanig gelabeld en dezelfde richtlijnen zijn van toepassing op andere informatie die wordt gefilterd.

De site volgt ook de regels en richtlijnen die worden aangeboden op Google-advertenties en koppelt deze aan de bijbehorende websites.

De inhoud van derden moet aan het advertentiebeleid voldoen, terwijl de inhoud van de inhoud wordt bepaald door het specifieke beleid van de site. Adverteren is niet bedoeld om rechtstreeks naar contactgegevens te verwijzen, zoals registratie of het vastleggen van e-mails.

Site behoudt zich het recht voor om de publicatie van advertenties te accorderen. site kan op elk moment beslissen om de advertenties te accepteren, af te wijzen, te annuleren of te verwijderen. Een snelle kennisgeving zal worden verstrekt in geval van annulering, verwijdering of afwijzing.

De adverteerder is verplicht zich te houden aan alle nationale en buitenlandse wetten die op de site van toepassing zijn. De voorschriften kunnen alle legenda’s, verklaringen en bekendmakingen bevatten die vereist zijn voor juridische doeleinden.

Advertenties mogen geen tags, pixels, flash-containers of andere software bevatten die informatie verzamelen. Cookies, bakens of andere informatie worden gefilterd om het netwerk te beschermen tegen bedreigingen. “