Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor uitdrukkelijk educatieve doeleinden. Het advies, de ideeën en meningen die op de Site worden gegeven, mogen niet dienen als vervanging voor echt advies van een medische professional.

Hoewel de auteurs en uitgevers alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is, betekent de aard van wetenschappelijke theorie en supplementanalyse fluctuatie en verandering. Daarom kunnen we de volledige nauwkeurigheid van de feiten op deze website niet garanderen.

Dientengevolge moeten noch de auteurs noch de uitgevers van deze website aansprakelijk worden gesteld voor enig weggelaten, onvolledig of gedateerd materiaal.

Bovendien kunnen de auteurs op deze website niet verantwoordelijk worden gehouden voor situaties waarin de lezer andere resultaten behaalt met het gebruik van een chemische stof dan werd afgebeeld in de gidsen. Omdat externe variabelen en individuele factoren vaak de effectiviteit van een bepaald supplement kunnen veranderen, kunnen de resultaten variëren.

Aansprakelijkheid disclaimer:

Bij het lezen van deze website gaat u uit van alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de verstrekte adviezen, gegevens en suggesties, met de volledige overeenkomst dat u, alleen, verantwoordelijk bent voor alles wat kan gebeuren als gevolg van het op enigerlei wijze implementeren van deze informatie, ongeacht uw interpretatie van het advies.

Site: juridische disclaimer en aansprakelijkheidsverklaring

Site is een site die dient voor uitgebreide analyses, handleidingen en recensies voor de populairste supplementen die over de hele wereld op de markt worden gebracht. Vanwege de toegenomen consumptie en het risico van het consumeren van supplementen in 2018, is het relevant geworden dat we als organisatie onze juridische visies, verplichtingen en aansprakelijkheden duidelijk maken.

De aard van het bedrijf waarin we ons bevinden, dat van het opleiden van de mensen, vereist dat onze lezers niet alleen begrijpen wat we doen, maar ook hoe die plicht past in de grotere reikwijdte van het Amerikaanse en internationale recht als geheel. Als zodanig geeft deze gids een overzicht van de wettelijke verplichtingen, verklaringen en aansprakelijkheden van Site.