Nieuws

Acardin hiera-cardin Daarna werd uit de buis waar de reactie plaatsvindt bij vooraf bepaalde tijdsintervallen werden monsters genomen, die in een reageerbuis werden geïnjecteerd met 5 M perchloorzuur. Perchloorzuur vernietigen mitochondria, en daarmee stopten synthese van ATP. Na neutralisatie Monster 5 M kaliumhydroxide precipitatie door centrifugatie en het eiwitgehalte in de supernatant gemeten door adenine nucleotiden.


Aangezien afgifte uit mitochondriën matrix cytosolische calcium dan via speciale kanalen toegevoerd, genaamd Shrt-poriën (mitochondriale permeabiliteitsovergang poriën). Het verschijnsel van een plotselinge toename van accumulatie in mitochondriën SHR cellen in de bovengenoemde studies, alsook detectie van vergrote pools uitwisselbare calcium in adipocyten

volgt duidelijk beschouwd als gevolg van verminderde functie van deze kanalen TRT. Het is bekend dat het transport, regeneratie van deze kanalen tijdens langdurige intense mitochondriale calciumoverbelasting irreversibel veranderen.


en vaatziekten en vasculaire

Heart

Volgens de meetresultaten uitgezet ATP-gehalte van tijd tot tijd. De snelheid van synthese van ATP werd bepaald door het lineaire gedeelte van de kromme verkregen (fig. 32). Het doel van deze studie – het vermogen van geïsoleerde mitochondria van de lever en de hersenen van ratten SHR synthetiseren ATP beoordelen en ontdekken de afhankelijkheid van de concentratie buiten het mitochondriale calcium. De beperkte gegevens over de situatie van de energiestofwisseling van cellen en weefsels in het primaire hypertensie geen enkele richting vormen en worden voornamelijk vertegenwoordigd door individuele studies grotendeels individuele aangelegenheden een pathogenetische concept. Een van de vereisten waarmee energie aan het probleem qua pathogenese besproken, zijn gegevens over de schending van hypertensie iontransportnoy functie van celmembranen, aangezien de uiteindelijke afhankelijkheid van ionentransport energie duidelijk.


a-cardin

Enkele cristae zijn alleen gedetecteerd aan de rand van deze organellen (zie. Ook hieronder). cellulaire organellen die de rol van de universele leverancier van energie voor alle cellulaire functies te spelen – Gezien de mogelijke oorzaken van aandoeningen van celweefsel energie in primaire hypertensie moet eerst de betrokkenheid in de mitochondriën te bepalen. De energie die nodig is om de houdbaarheid van de niet-evenwichts verdeling van ionen van het membraan volgens cellen, dwz.


In de 12 uur voorafgaand aan het onderzoek van de dieren opgehangen aan het voer bij svobodnomdostupe water. Gegevens over het niveau van de bloeddruk, lichaamsgewicht en hart dieren in groepen worden in tabel. Het doel van dit deel van het werk om een ​​overzicht van moderne concepten van de energieproductie processen in de mitochondria van de cellen te geven aan het begrip van de aard van de energieproductie afwijkingen in chronische hoge bloeddruk in het algemeen en primaire hypertensie in het bijzonder te bevorderen.


Nakomelingen van paren Fi in combinatie, werd onderzocht populatie F2 (detail verkrijgen van hybriden beschreven in “Overerving biochemische en fysiologische functies bij spontaan hypertensieve ratten van de SHR). Er werden 19 dieren onderzocht – de tweede generatie F2 hybriden. Dus de kenmerken van de ziekte, de gegevens in de bovenstaande definitie van hypertensie bereid moleculaire correlaten, indien beschouwd als een

ziekte van essentiële hypertensie is geïmplementeerd op basis van herhaalde sequenties van genomische herschikkingen.


handhaven van constante waarden gradiënt ionenconcentratie in het cytoplasma van cellen. ATP-gehalte van de schildklier met hypertensieve SHR skeletspier bij ratten en was niet verschillend van de controle, maar in de groep met renale hypertensie was een significante stijging ATP vergeleken met die in WKY (om 38.09 ± 3.31% ten opzichte van controle) ( table. 15). De systolische bloeddruk (BP) werd ten minste driemaal gemeten tijdens de twee weken voorafgaand aan de studie pletizmografiche afgeroomde methode op de caudale arterie van wakkere dieren. De dieren werden gehouden op briquetted laboratorium en kraanwater.


Klant recensies

Onderlinge verschillen in de parameters die de vorm en locatie van de QRS lus tussen mannetjes en vrouwtjes karakteriseren hybriden Fb F2, hebben dieren SHR en WKY lijnen waargenomen (Tabel 12). Als gelijkwaardig aan de onafhankelijkheid van het ECG-signaal van de vloer bij normotensieve knaagdieren zijn bekend WES-studie is de eerste ervaring met hypertensieve ratten.


Het is mogelijk om aan te nemen dat de afname van mitochondriale stabiliteit SHR calcium overload is gekoppeld aan een bestaande mitochondria SHR overmaat vrij calcium. Zoals eerder in het laboratorium verkregen gegevens op calciumconcentraties van 3-30 M waargenomen scherpe overmaat Ca-accumulerend vermogen van mitochondria van myocardium vetweefsel en SHR vergeleken met de controlegroep, toeneemt met toenemende calcium in het medium. In in vitro heeft studies van calcium metabolisme in vetweefsel aangetoond toe te nemen SHR 1,5-1,7 maal de uitwisselbare pool van intracellulair calcium, dat tot de mitochondriën bleek uit een vergelijking van de hoeveelheden calcium en andere mitochondriale pool Kal-gen afzetten structuren. In ons werk, hebben we niet gedetecteerd significante verschillen in de absorptie van calcium geldt tussen de mitochondria SHR en WKY bij concentraties onder 100 pM, maar onze methode kan slechts indirect de inhoud van calcium in de mitochondriën te evalueren. Tijd sekVremya, sekZavisimost absorptiesnelheid van calciumionen in mitochondria omgeving meting van de aanvankelijke calciumconcentratie is getoond in fig.


De belangrijkste factor die de hypothese bloeddruk coparcenery polymorfisme en distributie ID-repeat blijkt, is de aanwezigheid van significante correlatie tussen de grootte van de bloeddruk en overerving elektroforetische fragmenten die het genotype te karakteriseren. Elektroforetische scheiding van PCR producten werd uitgevoerd in 6% polyacrylamide-gel (PAGE) met 7 M ureum uitgevoerd. Het vergelijken van

het verdelingspatroon elektrofore-matic banden bij ratten twee lijnen – SHR, WKY en hybriden Fi eerste en tweede generatie F2. Om twee heterozygoten verkrijgen gekruiste Fi lijn netto initiële kruisingen (x vrouwelijk WKY SHR). Twee van de eerste generatie individuen (broer – zus) werden bepaald als de ouderlijke paar naast

.

  • Constant hoge bloeddruk kan aanzienlijke ongemak en uiteindelijk een persoon gewend om te veroorzaken, informatie over de dosering al aangeven dat analogen inferieure drug niperten combi, en dat is wat het wordt uitgedrukt.
  • in het begin van de behandeling van hypertensie en met inachtneming van de patiënt goed met alle aanbevelingen van de behandelende arts, zoals verwoord in het optreden van tachycardie en oedeem
  • Special diëten niet alleen worden aangesteld met hypertensie, 30% – met renovasculaire arteriële giperetenziey in 20% – met parenchymale nierziekten, 6% -. a niertumoren, scleroderma
  • Deze activiteit leidt tot een toename hartgrootte, duizeligheid, gezichtsstoornissen, kortademigheid, pijn in het hart, en andere symptomen geassocieerd met eindorgaanschade.

Dit is geopenbaard kleiner aantal mitochondriën bij de geboorte met aansluitende groepering organel vertraging in het perinucleaire gebied, gebrek aan contacten en mezhmitohondrialnyh vertragen het eenwordingsproces in één mitochondriale mitochondriale reticulum systeem. Tijdens de 6 weken oude SHR twee populaties van mitochondria verschillen duidelijk. Het grootste deel van mitochondria is verlicht matrix cristae een systeem ontwikkeld waarbij, zoals bij pasgeboren dieren waargenomen veranderingen in de ruimtelijke oriëntatie van de vouwen van de binnenste membraan. Bovendien cardiomyocyten presenteren mitochondria, waarvan de omvang is vele malen groter dan de algemene populatie van mitochondriën (Fig. 29). Meeste van het volume van de mitochondriale elektron heeft een transparante matrix, waarin het gesloten membraan vesicles zien, waarschijnlijk vernietigd cristae.


Essentiële hypertensie detecteert verband met de levenscyclus fase (leeftijdsgebonden ziekten). De expressie van reverse transcriptase, zonder welke het onmogelijk retropositie, is ook geassocieerd met de levenscyclusfase. Bekende prenatale expressie van reverse transcriptase [Ivanov, 1995]. De leeftijd van de manifestatie van essentiële hypertensie is ongeveer 35 jaar.


Tijdens de gehele lengte van ontogenie, gevonden in deze studie (vanaf de geboorte), hartspiercellen kunnen worden onderverdeeld in twee populaties, met kennelijk een andere manier van ontwikkeling. Samenvatting – veranderingen in de ultrastructuur van die beperkt tot matige zwelling, Coated matrix, verhoging van de totale veranderingen (afgeronde) vorm van mitochondria. Vorming van mitochondriale SHR cardiomyocyten systeem achterblijft die van het WKY ratten, die zowel bij zuigelingen en ratten 2 weken en 4 weken oud, ten dele terug te voeren.


ATP-synthese lever mitochondria werd gemeten in een buffer die calcium bij concentraties van 0, 5, 10, 20, 30 of 50 uM. Aan de reactieoplossing werd succinaat toegevoegd in een eindconcentratie van 10 mM en de bereiding van mitochondriën (3,2 mg eiwit). Een minuut in deze oplossing, 200 uM ADP en roeren begon op het moment aftellen.

Vanuit het oogpunt van het begrip van hoe hypertensie proces, compensatie met betrekking tot een schending van de cellulaire energie, kan deze veronderstelling konkretizovano volgt. Verkorting van telomeren verandert slechts de essentiële regulerende genen in subtelomere heterochromatine. Derhalve verminderen de telomeren fungeren als “biologische klok.” Het energiepotentieel van verouderde cellen consistent verminderd. Wanneer het weefsel bestaat uit de nakomelingen van de cellen met defecte cellen-die Lomer ondergaan emotionele stress omgevingsfactoren, gebeurt apoptose en compenserende versnelde proliferatie en dus zal telomeerlengte snel worden verminderd.


Misschien is dit retropozi-tie en leidde tot een fenomeen van spontane hypertensie. Het resultaat werd verkregen door het gebruik van de oorspronkelijke methode voor het detecteren van polymorfismen herhaalt, genaamd auteurs scan. Polymorfisme geïdentificeerd door de locatie kopieën retroposon ID, behorend tot de klasse van afgewisseld korte sequentie. Er zijn aanwijzingen dat in het genoom van SHR-ratten er een beweging van het beweegbare element zijn, die waarschijnlijk de trekker en genomische reorganisatie bepalen van een erfelijke hoge bloeddruk. Bijvoorbeeld in de rat genoom meerdere kopieën uitgedrukt matige herhalingen die behoren tot de klasse van retroelements.


Onlangs werd ontdekt retrotransposon transcriptie die in SHR myocard twee ordes van grootte intenser is dan die van vergelijkbare leeftijd controle negipertenzivnogo. De reden hiervoor kan de overexpressie of mutatie van dit element retropositie specifiek SHR zijn. Er wordt gesuggereerd dat de ontwikkeling van essentiële hypertensie kan worden geassocieerd met deleties in clusters van telomere herhalingen tijdens de foetale ontwikkeling.


Dit is de fasemisaanpassing kan een specifieke moleculaire mechanisme van genomische determinancy hypertensie geven. Prenatale retroposition lanceert cluster groei sequenties modulatiecode en pas postnataal, na vele ronden van replicatie, wat voldoende is voor de groei cluster buiten de norm, gemanifesteerd pathologie. Dit artikel laat zien dat in de SHR genoom herstructureert, vergeleken met de controlegroep exemplaren retropozonov.


Dit feit proberen element wijst dat de hersenen van patiënten met essentiële hypertensie en 30% van de ontvangen energie als gevolg van de oxidatie van vetzuren en ketonen. De verbinding met de circulatie van energieproductie, naast de invloed van zijdelingse elektronenstralen keten mitochondria aan het systeem produkten van stikstofmonoxide kan blijkbaar worden uitgevoerd op een andere manier. Dit wordt uitgevoerd via de werking gesteld door ATP in erytrocyten R2u – noretseptory puri-endotheel en endotheel gestimuleerde productie van dezelfde stikstofmonoxide en prostacycline PGI2 – ten krachtige vasodilator. Echter lange overmatige vorming van deze producten veroorzaakt schade aan mitochondriale eiwitten, lipiden en nucleïnezuren (oxidatieve stress).


Voor de populatie hybriden hebben een hoge verhouding tussen hartgewicht en diensten en vector kenmerken van het myocardium excitatieproces (Tabel 13). Minder impact op het depolarisatie hebben systolische en diastolische bloeddruk in de systemische circulatie. Enigszins kleinere amplitude maar verschoven als de uiteindelijke totale QRS-vector en respectievelijk meerdere keren met de hoek tussen de aanvankelijke en uiteindelijke myocard excitatievectoren (met andere woorden, de grotere breedte van de lus) te verhogen. Vectorcardiographic verkregen zijn vergelijkbaar met die hierboven beschreven voor dieren met ernstige hypertensie en myocardiale hypertrofie. Kenmerkend voor de QRS-lijnlijn SHR-ratten was significant eindige offsetvector boven, naar achteren en links vanwege de sterke vertraging van de depolarisatie werkwijze volgens de hypertrofisch myocardium tegen WKY (figuur 18 a, b).


Hoe Giperten krijgen in Kaliningrad tegen de laagste kosten en niet lopen in een nep?


Het is een rechte evenredigheid – met toenemende uitgangsconcentratie C0 absolute waarde van de snelheid toeneemt, zelfs voor SHR en WKY afhankelijke één, d.w.z. het gehele concentratiegebied onderzocht calcium absorptiesnelheid van de mitochondriën-tie spontaan hypertensieve ratten waren hetzelfde als in de standaard.


Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *